Neurológia pre prax 2/2011

Chirurgická léčba spontánního intracerebrálního krvácení

MUDr. Martin Kovář

Chirurgická léčba nabízí rychlé řešení rozvíjející se intrakraniální hypertenze na podkladě intracerebrálního krvácení. Podle indikačních kritérií rozebraných v textu je vhodná u některých typů, velikostí a lokalizací hematomů, někdy jde ale jen o život zachraňující výkon bez pozitivního vlivu na jeho kvalitu. Vyjma některých situací (mozečkové expanzivní hematomy) dosud jednoznačné doporučení pro chirurgickou léčbu mozkového krvácení neexistuje. Probíhající studie se zabývají především efektivitou operační léčby povrchově uložených lobárních hematomů střední velikosti. Zkoumají se vedle klasické kraniotomie i minimálně invazivní přístupy, jako je stereotaktický a endoskopický, nebo podávání tkáňového aktivátoru plazminogenu (rt-PA) cestou komorové drenáže.

Kľúčové slová: intracerebrální hematom, zevní komorová drenáž, intrakraniální hypertenze, mozečkový hematom, kraniotomie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Surgical treatment of spontaneous intracerebral hemorrhage

Surgery offers a powerful solution to intracranial hypertension caused by intracerebral hemorrhage. Hematoma type, size and location are the main criteria for surgical efficacy, while always keeping in mind that surgery may sometimes save life but not improve its quality. Except for some specific situations (e.g. space-occupying cerebellar hemorrhage) no definite recommendations concerning surgery indications for intracerebral hemorrhage exist so far. Randomised controlled trials are still recruiting patients to prove efficacy of surgical treatment of superficially located middle-sized lobar hemorrhage. Besides craniotomy, minimally-invasive approaches are being studied, such as stereotaxy or endoscopy, as well as tissue plasminogen activator (rt-PA) application via ventriculostomy.

Keywords: intracerebral hemorrhage, external ventricular drainage aka ventriculostomy, intracranial hypertension, cerebellar hemorrhage, craniotomy.