Neurológia pre prax 4/2016

Chirurgická léčba hydrocefalu u dospělých

MUDr. Tomáš Krejčí, doc. MUDr. Radim Lipina, Ph.D.

Chirurgická léčba je nutná u většiny dospělých pacientů s akutním nebo chronickým hydrocefalem. Hydrocefalus je možno řešit třemi typy operací: odstraněním příčiny případné blokády komorového systému (nejčastěji se jedná o odstranění nádoru), zkratovou operací a endoskopickým výkonem. Způsob operace je určen na základě radiologických vyšetření, v současné době pomocí magnetické rezonance. Nejčastěji prováděným zákrokem jsou zkratové operace, které jsou však zatíženy vysokým procentem pozdních komplikací. V posledním desetiletí došlo k rozšíření endoskopických operací, které jsou minimálně invazivní a nedochází při nich k implantaci cizorodého materiálu. I po operaci vyžaduje pacient pravidelné sledování neurochirurgem a neurologem.

Kľúčové slová: hydrocefalus, zkratové operace, endoskopická ventrikulocisternostomie

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Surgical treatment of hydrocephalus in adults

Surgical treatment is necesery in vast majority of adult patients with acute or chronic hydrocephalus. There are three possibilities of hydrocephalus treatment: removing of the obstacle in the ventricular system (in the most cases removing of the tumor), shunt operation or endoscopic treatment. The type of the operation is determined based on the radiological investigation, today using magnetic resonance. The most freuently performed procedure is a shunt operation, which is however associated with high percentage of late complication. In the recent decade, endoscopic operation have been used increasingly. They are less invasive and no foreign material is implanted therein. After operation patient deserves regulary monitoring by neurosurgeon and neurologist.

Keywords: hydrocefalus, shunt operations, endoscopic ventriculocisternostomy