Neurológia pre prax 1/2016

Cévní mozkové příhody a poruchy dýchání vázané na spánek

doc. MUDr. Robert Mikulík, Ph.D., MUDr. Pavel Matuška, Ph.D., doc. MUDr. Tomáš Kára, Ph.D., MUDr. Stanislava Koliesková

Poruchy dýchání vázané na spánek (sleep related breathing disorders – SRBD ) jsou onemocnění, která jsou charakterizovaná noční hypoxémií a nekvalitním fragmentovaným spánkem. Hypoxémie vyvolává aktivaci sympatiku a následně vede ke vzniku kardiovaskulárních komplikací. Neléčený syndrom obstrukční spánkové apnoe (OSAS) je rizikovým faktorem pro vznik obezity, hypertenze, diabetu, ischemické choroby srdeční, arytmií a také cévních mozkových příhod (CMP). SRBD mohou také vzniknout jako následek CMP. Následující článek bude pojednávat o epidemiologii, patofyziologii, diagnostice a léčbě SRBD ve vztahu k CMP. Zlepšení povědomí o vztahu SRBD a CMP by mělo vést ke zlepšení primární a sekundární prevence CMP a především ke zlepšení prognózy pacientů s CMP. V současné době je tato oblast součástí intenzivního výzkumu a čeká se na výsledky velkých multicentrických studií.

Kľúčové slová: poruchy dýchání, cévní mozková příhoda, spánková apnoe

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Stroke and Sleep related breathing disorders

Sleep related breathing disorders (SRBD) are characterized by nocturnal hypoxemia. This hypoxemia induces sympathetic activation and consequently leads to cardiovascular complications. Untreated obstructive sleep apnea syndrome (OSAS) is a risk factor for obesity, hypertension, diabetes, ischemic heart disease, arrhythmias and stroke. SRBD may also arise as a result of stroke. The following article will discuss the epidemiology, pathophysiology, diagnosis and treatment of SRBD in relation to stroke. Raise of awareness about the relationship between SRBDDB and stroke should lead to the improvement of primary and secondary prevention of stroke and in particular to improve the prognosis of patients with stroke. This area is currently a part of the research and we are waiting for the results of large multicenter studies.

Keywords: respiratory disorders, stroke, sleep apnea