Neurológia pre prax 5/2023

Cenobamát v liečbe refraktérnej fokálnej epilepsie. Séria kazuistík

doc. MUDr. Gabriela Timárová, PhD., MPH

Viac ako tretina pacientov s epilepsiou je refraktérnych na liečbu. Našťastie výskum prináša nové, účinnejšie spôsoby liečby, ktoré sú efektívne v dosiahnutí kontroly epileptických záchvatov. Najnovšie dostupný protizáchvatový liek cenobamát (YKP3089) vykazoval v predklinických štúdiách široké spektrum protizáchvatovej aktivity a vysokú efektivitu v kontrole fokálnych záchvatov. Po jeho zavedení do praxe sa našli pacienti, ktorí z lieku výrazne profitujú, ako je doložené v sérii kazuistík.

Kľúčové slová: epilepsia, farmakoterapia epilepsie, cenobamát, kazuistiky

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Cenobamate in the treatment of refractory focal epilepsy. Case series

More than a third of patients with epilepsy are treatment resistant. Fortunately new, more effective therapies to achieve seizure freedom are on the way. The new drug cenobamate (YKP3089) has shown broad spectrum anticonvulsant activity in preclinical studies and high efficacy in focal seizures control. After the drug was marketed, many patients benefit from cenobamate treatment, as is presented in a case series.

Keywords: epilepsy, epilepsy pharmacotherapy, cenobamate, case series