Neurológia pre prax 5/2012

Bolestivá diabetická neuropatie – léčba založená na důkazech

doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc. , MUDr. Jan Latta

Bolestivá diabetická neuropatie se vyskytuje u 16 % všech diabetiků a u 40–50 % diabetiků s prokázanou diabetickou neuropatií. V terapii neuropatické bolesti u bolestivé diabetické neuropatie se používají antidepresiva, antikonvulziva, opioidy, lokálně aplikované léky i další skupiny léků a non-farmakologické postupy. K objektivizaci průkazu redukce bolesti u diabetické neuropatie bylo provedeno více než 2 000 citací, článků či abstraktů, z nichž bylo vybráno 79 prací, které vyhovovaly přísným kritériím hodnotící komise (v rámci Americké neurologické asociace – AAN). Nejvyšší doporučení (úroveň A) získal pregabalin, pak duloxetin (s přihlédnutím k nežádoucím účinkům, úroveň B), dále venlafaxin, tricyklická antidepresiva, gabapentin, opioidy, kapsaicin. Je výhodná kombinace léků (např. s opioidy).

Kľúčové slová: neuropatická bolest, diabetická neuropatie, antidepresiva, antikonvulziva, opioidy, lokální aplikace.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Painful diabetic neuropathy – evidence-based therapy

Painful diabetic neuropathy developes in 16 % of all diabetics and in 40–50 % of diabetics with previously diagnosed diabetic neuropathy. Various medicaments are used in treatment of neuropatic pain in painful diabetic neuropathy: antidepressants, anticonvulsants, opioids, topically administered drugs, other medicaments and non-pharmacological procedures. According to evidence of pain-relieving effects in painful diabetic neuropathy there were evaluted more than 2000 citations, the titles and abstracts of which 79 were chosen, that fulfilled all the criteria of evaluating panel (from AAN – American Academy of Neurology). The highest level of recommendation (level A) reached pregabalin, then duloxetine (with respect to its adverse events, level B), then venlafaxine, tricyclic antidepressants, gabapentin, opioids, capsaicin. The combination of drugs is successful (e.g. with opioids).

Keywords: neuropathic pain, diabetic neuropathy, antidepressants, anticovulsants, opioids, topical agents.