Neurológia pre prax 6/2012

Autoimunitní limbická encefalitida asociovaná s LGI1 protilátkami

MUDr. Eva Krasulová, MUDr. Petra Nytrová, prof. MUDr. Eva Havrdová, CSc., MUDr. Pavlína Zborníková, MUDr. Petr Bušek, MUDr. Věra Peterová, MUDr. Nataša Špačková

Autoimunitní encefalitidy bez prokázané paraneoplastické etiologie představují dosud poddiagnostikovanou skupinu onemocnění. Díky rozvoji poznání v oblasti neuronálních autoprotilátek v posledních letech se diagnostické možnosti značně rozšířily. Stanovení správné diagnózy nás opravňuje k užití imunosupresivní/imunomodulační terapie. Předložená kazusitika přináší případ 67letého muže s limbickou encefalitidou charakterizovanou poruchou paměti a komplexními parciálními epileptickými záchvaty s epigastrickou aurou a ústupem příznaků po léčbě intravenózními imunoglobuliny. U tohoto pacienta byla zjištěna přítomnost protilátek proti LGI1, který je součástí komplexu proteinů asociovaných s napěťově řízeným kaliovým kanálem, tzv. „VGKC komplexu“.

Kľúčové slová: limbická encefalitida, autoimunitní encefalitida, neuronální protilátky, LGI1 protilátky, VGKC protilátky.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Autoimmune limbic encephalitis associated with LGI antibodies

Autoimmune non–paraneoplastic encephalitis is underdiagnosed neurological disorder. Thanks to recent research progression in the field of neuronal autoantibodies, neurologists are equipped with a new diagnostic tool and, therefore, are able to offer adequate immunosupressant therapy to their patients. The case reported here is a 67 year old man who presented with limbic encephalitis with memory disorder and partial epileptic seizures. These symptoms resolved after treatment with intravenous immunoglobulines. We have found LGI1 antibodies in this patient, antibodies targeted against one of components of voltage-gated potassium channels (VGKC) complexes.

Keywords: limbic encephalitis, autoimmune encephalitis, neuronal antibodies, LGI1 antibodies, VGKC antibodies.