Neurológia pre prax 3/2022

Autoimunitní encefalitida s pozitivitou anti-Caspr2 protilátek

MUDr. Martin Sabela, doc. MUDr. Ondřej Volný, Ph.D., Doc. MUDr. Michal Bar, Ph.D.

Prezentujeme kazuistiku 61letého muže s rychlým rozvojem epileptických záchvatů, encefalopatie, deliria, syndromu periferní hyperexcitability a dysautonomie, u kterého byly prokázány anti-Caspr2 protilátky a jehož stav se rychle upravil po léčbě vysokými dávkami kortikosteroidů. Následně uvádíme krátký přehled patofyziologie anti-Caspr2 syndromů, přehled klinického spektra obtíží s důrazem na typický Morvanův syndrom, diagnostiku a terapii těchto syndromů.

Kľúčové slová: anti-Caspr2, autoimunitní encefalitida, Morvanův syndrom

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Autoimmune encephalitis associated with anti-Caspr2 antibodies

We present a case report of a 61-year-old man with an acute onset of epileptic seizures, encephalopathy, delirium, peripheral nerve hyperexcitability syndrome and dysautonomy with indentified anti-Caspr2 antibodies whose clinical status has promptly improved after a high dose of corticosteroids. Subsequently a short review of anti-Caspr2 pathophysiology, spectrum of clinical manifestation with emphasis put on a typical Morvan syndrome, diagnostics and treatment of these conditions is presented.

Keywords: anti-Caspr2, autoimmune encephalitis, Morvan syndrome