Neurológia pre prax 6/2013

Antihypertenzní léčba v akutní fázi cévních mozkových příhod

MUDr. Tomáš Janota, CSc., MUDr. Jan Fiksa

Až u 50 % pacientů s iktem se objevuje v prvních hodinách až dnech významný vzestup krevního tlaku (TK). Přístup k léčbě hypertenze v akutní fázi iktu však není jednoduchý. Přílišný vzestup i pokles TK u hemoragických i ischemických iktů hrozí rozvojem závažných komplikací. Tlak musí být pečlivě sledován a udržován v ideálním rozmezí. Podle doporučení American Heart Association a American Stroke Association je u akutních hemoragických iktů systolický TK upravován s cílem rychlého snížení pod 200 mm Hg a dále méně razantně pod 180 mm Hg. U akutních ischemických iktů indikovaných k reperfuzní terapii musí být podle amerických a nyní již i evropských a českých hypertenziologických doporučení systolický TK < 185 mm Hg a diastolický TK < 110 mm Hg. V průběhu reperfuzní terapie, ale i poté má být udržován systolický TK mírně pod 180 mm Hg a diastolický TK < 105 mm Hg. U pacientů, u nichž není indikována reperfuzní terapie, má být antihypertenzní léčba zahajována až při systolickém TK > 220 mm Hg nebo při diastolickém TK > 120 mm Hg. V léčbě všech stavů jsou preferovány krátkodobě působící, intravenózní antihypertenziva s dobře titrovatelným efektem. Pokles TK za první hodinu léčby nemá překročit 20 % počáteční hodnoty, optimální je snížení o 10 %. Použitá medikace by navíc neměla vést ke steal fenoménu, zhoršovat edém mozku, a tím i nitrolební hypertenzi.

Kľúčové slová: akutní fáze iktu, antihypertenzní léčba, cílové hodnoty krevního tlaku.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Acute stroke and antihypertensive treatment

The acute hypertensive response occurs in more than 50% of all patients with acute stroke. However the treatment of hypertension in acute stroke is controversial, very high as well as low blood pressure have deleterious effect. In a consensus statement the American Heart Association and American Stroke Association has arbitrarily set for patients with hemorrhage stroke a systolic blood pressure of more than 200mmHg as target levels for aggressive management and more modest reduction when systolic blood pressure is more than 180mmHg. The blood pressure targets for patients with ischemic stroke eligible for thrombolytic therapy have been set at a systolic blood pressure less than 185mmHg and diastolic blood pressure less than 110mmHg and after use of reperfusion therapy systolic blood pressure less than 180mmHg and diastolic blood pressure less than 105 mmHg. For patients with ischemic stroke without reperfusion therapy the AHA/ASA has set systolic blood pressure over 220 mmHg or diastolic blood pressure over 120 mmHg as a target of therapy. Within the first hour blood pressure decline cannot exceed 20%, as a optimal decline is considered 10%. Fast but short acting intravenous (IV) antihypertensive drugs are preferred for the accurate titration of the effect. IV antihypertensive drugs with side effect of steal phenomenon, worsening of brain oedema or intracranial hypertension are to be excluded.

Keywords: acute stroke, antihypertensive treatment, blood pressure targets.