Neurológia pre prax 4/2016

Alzheimerova nemoc jako neuropatologické kontinuum v klinické praxi Jak jsme se v praxi zdokonalili v diagnóze od roku 1984 a proč stále nemáme kauzální terapii?

MUDr. Kateřina Sheardová, MUDr. Daniel Hudeček, MUDr. Olga Hromková, Ph.D., Rafal Marciniak, prof. MUDr. Jakub Hort, Ph.D.

V roce 2011 byla publikována nová diagnostická kritéria pro Alzheimerovu nemoc (AN), opírající se o vyšetření biomarkerů, která definují AN jako neuropatologické kontinuum nezávisle na klinickém stavu pacienta. Rozlišují preklinické stadium charakterizované pouhou přítomností typické patologie bez klinické symptomatologie, prodromální stadium, kde kromě přítomnosti AN patologie objektivně zjišťujeme pokles kognitivních funkcí, až po poslední stadium manifestující se syndromologicky jako demence. V článku hodnotíme benefity a úskalí jednotlivých biomarkerových vyšetření, možnost a přínos jejich využití v klinické praxi, etické dopady časné diagnózy ve světle zatím nedostupné kauzální terapie. Jsou prezentována doporučení pro klinickou praxi vycházející z mezinárodních harmonizovaných guidelines z roku 2014.

Kľúčové slová: Alzheimerova nemoc, biomarkery, diagnostická kritéria

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Alzheimer’s disease as a neuropathological continuum in clinical practice. How did we improve the diagnosis since 1984 and why we don’t have a causal therapy yet?

In 2011, new guidelines for the diagnosis of Alzheimer’s disease (AD) based on biomarker assessment were published. They define AD as a neuropathological continuum independently of the clinical symptoms of the patient. They describe three clinical stages – preclinical with AD pathology only, prodromal with AD pathology and mild cognitive impairment and dementia stage. We evaluate the benefits and pitfalls of particular biomarker examinations, their availability and benefits for clinical practice and the ethical impact of early diagnosis in the light of so far unavailable causal therapy. We present recommendations for clinical practice emanating from the international harmonized guidelines from 2014.

Keywords: Alzheimer’s disease, biomarkers, diagnostic criteria