Neurológia pre prax 4/2013

Alkohol a epilepsie – jak léčit?

MUDr. Ivana Tyrlíková

Spotřeba alkoholu v České republice je vysoká a představuje závažný medicínský problém. Je prokázána souvislost mezi užíváním alkoholu a výskytem epileptických záchvatů. Výskyt epileptických záchvatů je u alkoholiků 3 × vyšší než u zbytku populace. Riziko vzniku epileptických záchvatů u alkoholiků vzrůstá s dávkou užívaného alkoholu. Chronické užívání alkoholu vede k poruše regulace NMDA receptorů (zvýšená regulace) a GABA-A receptorů (snížená regulace). K poruše rovnováhy dojde při náhlém vysazení alkoholu se vznikem epileptických záchvatů známých pod pojmem “withdrawal seizures”. Alkoholová epilepsie je epileptický syndrom se třemi vývojovými stadii (Bartolomei, 2006). Pro první stadium jsou charakteristické záchvaty při náhlém vysazení alkoholu tzv. “withdraval seizures”, v druhém stadiu se vyskytují záchvaty nejenom při abstinenci, ale i mimo abstinenci. Ve třetím stadiu se vyskytují záchvaty, i když pacient plně a dlouhodobě abstinuje. V prvním stadiu není chronická léčba antiepileptiky indikována, ve stadiu druhém a třetím indikována je. Pacienti ve druhém a třetím stadiu onemocnění mají snížený záchvatový práh a jsou ohroženi vznikem opakovaných epileptických záchvatů. Chroničtí alkoholici mohou mít i jinou etiologii epilepsie, která s konzumací alkoholu nesouvisí (CMP, trauma, IGE). Tito nemocní jsou k chronické léčbě antiepileptiky indikováni. Chronický abúzus alkoholu snižuje sérovou hladinu některých antiepileptik (zejm. induktorů jaterních enzymů). U pacientů, kteří chronicky užívají alkohol a jsou léčeni antiepileptickou medikací, je třeba sledovat sérové hladiny u některých antiepileptik.

Kľúčové slová: alkoholová epilepsie, léčba, AED, hladiny antiepileptik.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Alcohol and epilepsy – how to treat?

Alcohol consumption is very high in the Czech Republic and this gives rise to a considerable public health problem. The link between epilepsy and alcohol consumption is definite. Epileptic seizures are three times more frequent in abusers and increase with the amount per day of alcohol consumed. Both intoxication and withdrawal are recorded as the risk factors, but the withdrawal seizures attracts the most of attention. Long-term alcohol abuse impairs regulation of the NMDA and GABA-A receptors. The sudden deficit of alcohol results in alcohol withdrawal seizures. A manifestation of alcoholic epilepsy varies with respect to length of abuse. There are seizures related to withdrawal period at the first stage, seizures appearance in both withdrawal phase and consumption phase at the second stage and finally irreversible third stage of alcoholic epilepsy (Bartolomei, 2006). Epilepsy suffered by alcohol abusers can also have the same kinds of etiology as it has in general population (e.g.post-traumatic, post-stroke etc.) The chronic alcohol abuse influences also the metabolism of an AED that reduces level of the AED within the blood plasma. The repeatedly abstaining abusers (may be for the treatment of abuse) should be observed carefully. Recent studies conclude the antiepileptic treatment of alcohol abusers is necessary. However, the epilepsy and alcohol abuse treatment should be linked together.

Keywords: alcoholic epilepsy, etiology, treatement, AED, blood plasma levels.