Neurológia pre prax 5/2003

Algoritmus vyšetřování zobrazovacími metodami u nádorů mozku, páteře a páteřního kanálu

prof. MUDr. Josef Nekula, CSc.

V diagnostice intrakraniálních nádorů je výpočetní tomografie metodou první volby. Odhalí zhruba 90–95 % nádorů, ale méně úspěšná je v diagnostice nádorů střední čáry, zadní jámy nebo infiltrujících izodenzních astrocytomů. Magnetická rezonance je optimální metodou v posouzení nádorů sely a okolí, mozkového kmene nebo nádorů VIII nervu. MR rovněž lépe posoudí strukturu nádoru, jeho etiologii, strategické tepny v okolí. Stereotaktická biopsie je indikovaná u nádorů, které nebudou operovány nebo expanzí, kde není jistota etiologie patologické léze. Angiografie je vyhrazena jen pro zobrazení nutritivních tepen na bázi lební a je často doplňována předoperační embolizací. Diagnostika recidiv nádorů je stále problematická, rozhodující místo zaujímají hlavně moderní metody nukleární medicíny, zejména PET. Pro správnou diagnostiku nádorových onemocnění páteře a páteřního kanálu jsou nejdůležitější správná výšková topická diagnostika a výběr vhodné zobrazovací modality. Značné poznatky můžeme získat již z rtg snímků páteře. CT vyšetření můžeme provádět jen ve třech segmentech, je optimální vyšetření skeletu a epidurálního prostoru. Pro intradurální léze a nádory míchy je nezbytné vyšetření MR. Nejčastější chybou indikujícího lékaře je stanovení hranice čití bez specifikace, zda se jedná o hranici míšní nebo vertebrální.

Kľúčové slová: nádory mozku a páteře a páteřního kanálu, CT, MR, scintigrafie

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Algoritmus vyšetřování zobrazovacími metodami u nádorů mozku, páteře a páteřního kanálu

V diagnostice intrakraniálních nádorů je výpočetní tomografie metodou první volby. Odhalí zhruba 90–95 % nádorů, ale méně úspěšná je v diagnostice nádorů střední čáry, zadní jámy nebo infiltrujících izodenzních astrocytomů. Magnetická rezonance je optimální metodou v posouzení nádorů sely a okolí, mozkového kmene nebo nádorů VIII nervu. MR rovněž lépe posoudí strukturu nádoru, jeho etiologii, strategické tepny v okolí. Stereotaktická biopsie je indikovaná u nádorů, které nebudou operovány nebo expanzí, kde není jistota etiologie patologické léze. Angiografie je vyhrazena jen pro zobrazení nutritivních tepen na bázi lební a je často doplňována předoperační embolizací. Diagnostika recidiv nádorů je stále problematická, rozhodující místo zaujímají hlavně moderní metody nukleární medicíny, zejména PET. Pro správnou diagnostiku nádorových onemocnění páteře a páteřního kanálu jsou nejdůležitější správná výšková topická diagnostika a výběr vhodné zobrazovací modality. Značné poznatky můžeme získat již z rtg snímků páteře. CT vyšetření můžeme provádět jen ve třech segmentech, je optimální vyšetření skeletu a epidurálního prostoru. Pro intradurální léze a nádory míchy je nezbytné vyšetření MR. Nejčastější chybou indikujícího lékaře je stanovení hranice čití bez specifikace, zda se jedná o hranici míšní nebo vertebrální.

Keywords: nádory mozku a páteře a páteřního kanálu, CT, MR, scintigrafie