Neurológia pre prax 5/2015

Algeziologické, neurologické a rehabilitační aspekty v diagnostice a terapii pacientů s chronickými nespecifickými bolestmi bederního úseku páteře

prof. MUDr. Jaroslav Opavský, CSc.

Chronické nespecifické bolesti bederního úseku páteře vyžadují specifický přístup v diagnostice i terapii. U pacientů s těmito obtížemi by měly být posuzovány aspekty somatické, psychické i jejich disabilita. K doplnění anamnézy mohou sloužit dotazníky bolesti a algofunkční dotazníky. Neurologické vyšetření by mělo obsahovat i prvky algeziologického, kineziologického a rehabilitačního vyšetření. Pozornost by měla být zaměřena na motorické projevy a pohybové stereotypy. Rehabilitace má zahrnovat edukaci pacientů, podpůrnou psychoterapii a má být zaměřena na zvládání bolesti, na odstranění poruch hybnosti a na zvýšení stability v bederním úseku páteře.

Kľúčové slová: nespecifické bolesti zad, algeziologické aspekty, neurologické vyšetření, pohybové stereotypy, rehabilitace.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Algesiologic, neurologic and rehabilitation aspects in diagnostics and therapy of patients with chronic nonspecific low back pain

Chronic nonspecific low back pain requires a specific approach to its diagnostics and therapy. Somatic and psychic aspects and disability should be assessed in patients with these complaints. Pain and/or algofunctional questionnaires can help in enriching their personal histories. Neurologic examination should involve parts of the algesiologic and kinesiologic examinations, and components of the physical medicine and rehabilitation approach to pain. Attention should be paid to motor control and movement patterns. Rehabilitation in patients with chronic low back pain should include posture-movement education and it should be focused on pain management, elimination of movement pattern disorders and on an increase in lumbar spine stability.

Keywords: nonspecific low back pain, algesiologic aspects, neurologic examination, movement patterns, rehabilitation.