Neurológia pre prax 3/2011

Akutní polyradikuloneuritida – diferenciální diagnostika

doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc. , MUDr. Milan Mrklovský, MUDr. Jan Latta, MUDr. Magdalena Derďáková

Akutní polyradikuloneuritida patří mezi autoimunitně podmíněné neuropatie a představuje závažný diagnostický i terapeutický problém. V Evropě převažuje demyelinizační postižení (přes 80 %), zatímco v Číně a ve Střední a Jižní Americe tvoří významnější podíl axonální formy. V diagnostice je nutno přesně zhodnotit klinický nález a průběh choroby, pak následují laboratorní rozbory krve a moči, dále elektrofyziologické vyšetření (motorická i senzitivní neurografie, F-vlny, H-reflex) a odběr mozkomíšního moku. V diferenciální diagnostice je nezbytné zvažovat a diferencovat celou řadu chorob.

Kľúčové slová: akutní polyradikuloneuritida, molekulární mimikry, demyelinizace, axonopatie, elektrofyziologické vyšetření, proteinocytologická disociace.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Acute polyradiculoneuritis – differential diagnostics

Acute polyradiculoneuritis is an autoimmune-based neuropathy and represents an important diagnostic and therapeutic problem. In Europe demyelinating forms prevail (more than 80 %), whereas in China and in Middle and Southern America the axonal forms represent more important portion. During diagnosis setting there is necessary to evaluate clinical finding and a course of disease, then laboratory analysis of blood and urine follow, further electrophysiological investigations (motor and sensory neurography, F-waves, H-reflex) and withdrawal of cerebrospinal fluid. During differential diagnostic process there is to evaluate and differentiate a couple of various disoders.

Keywords: acute polyradiculoneuritis, molecular mimicry, demyelination, axonopathy, electrophysiological investigation, proteincytological dissociation.