Neurológia pre prax 1/2012

2cm segmentová studie motorických vláken nervus ulnaris přes oblast lokte – elektromyografická technika

MUDr. Eduard Minks, MUDr. Ivica Husárová, prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D., Anna Hlučková, MUDr. Hana Streitová, Mgr. Lumír Konečný, Ph.D., Mgr. Jaroslava Pochmonová, Ph.D.

Neuropatie nervus ulnaris v oblasti lokte je po syndromu karpálního tunelu nejčastější mononeuropatií horní končetiny, se kterou se ve své praxi setkává ambulantní neurolog a elektromyografista. V klinické elektromyografii je při diagnostice této mononeuropatie využívána řada motorických, senzitivních kondukčních studií a jehlová elektromyografie. Segmentová studie motorických vláken přes oblast lokte (inching) je méně využívaná technika, a to pro svoji náročnost na provedení a interpretaci. Toto vyšetření je ovšem zásadní z důvodů přesné lokalizace postižení a může být užitečné v případech negativního výsledku běžné neurografie při klinicky vysoce suspektní neuropatii. Výsledek vyšetření touto metodou je užitečný pro neurologa, fyzioterapeuta a chirurga. Cílem článku je podat přehled o této neurografické technice pro elektromyografickou praxi.

Kľúčové slová: kondukční studie, inching, ulnaris, EMG, elektromyografie, mononeuropatie, neurografie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Two-centimetre segment study of ulnar nerve motor conduction across the elbow – electromyographic technique

Neuropathy of the ulnar nerve at the elbow is only second to carpal tunnel syndrome as the most common cause of upper extremity mononeuropathies encountered by an outpatient neurologist and an electromyographer in their practice. In clinical electromyography, a number of motor and sensory conduction studies and needle electromyography are used to diagnose this mononeuropathy. Segment study of motor conduction across the elbow (inching) is a less-commonly used technique due to the demands for execution and interpretation. However, this examination is essential because of accurate localization of the injury and may be beneficial in the case of a negative result of conventional neurography in clinically highly suspected neuropathy. The result of an examination using this method is useful for a neurologist, physiotherapist and surgeon. The aim of the article is to provide an overview of this neurographic technique for electromyographic practice.

Keywords: short segment nerve conduction studies, inching, ulnar, EMG, electromyography, mononeuropathy.