Dermatológia pre prax 3/2012

Zriedkavejšie indikácie fototerapie

MUDr. Zuzana Velická, CSc.

V článku sú opísané účinky fototerapie na kožu, využitie fototerapie v dermatológii a na základe literárnych údajov sú uvedené niektoré zriedkavejšie indikácie fototerapie – cirkumskriptná sklerodermia, pityriasis lichenoides a graf-versus-host disease.

Kľúčové slová: fototerapia, účinky fototerapie, zriedkavé indikácie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Rare indications of phototherapy

In this article there are described effects of phototherapy on the skin, utilization of phototherapy in dermatology and based on review of literature dates are introduced some rare indications of phototherapy – localized scleroderma, pityriasis lichenoides and graft-versus-host disease.

Keywords: phototherapy, effects of phototherapy, rare indications.