Dermatológia pre prax 4/2012

Výživa u atopického ekzému

MUDr. Jarmila Čelakovská, Ph.D.

Autorka se zabývá problémem potravinové alergie u pacientů s atopickým ekzémem. Shrnuje dosavadní poznatky o výskytu potravinové alergie u dětí a dospělých trpících tímto onemocněním, shrnuje vliv základních potravin na průběh atopického ekzému a možné projevy potravinové alergie u této skupiny nemocných. Autorka dále popisuje diagnostický postup při hodnocení potravinové alergie a navrhuje dietní opatření – eliminační dietu či diagnostickou hypoalergenní dietu u pacientů se závažnější formou atopického ekzému. V závěru popisuje vlastní zkušenosti s vyšetřováním potravinové alergie u dospívajících a dospělých pacientů s atopickým ekzémem

Kľúčové slová: atopický ekzém, potravinová alergie, potravinová intolerance, dieta eliminační, dieta diagnostická hypoalergenní.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Nutrition in atopic eczema

Author evaluates the question of food allergy in patients suffering from atopic eczema. She summarizes the latest results concerning the occurrence of food allergy in children and adults suffering from this disease, she evaluates the influence of foods on the course of atopic eczema and she describes the possible manifestations of food allergy in this group of patients. Author describes the diagnostic work – up in examination of food allergy and suggests the diet: elimination diet or in severe cases of atopic eczema the diagnostic hypoallergenic diet. This report is concluded with author’s experiences in the diagnostic work – up of food allergy in adolescents and adults suffering from atopic eczema.

Keywords: atopic eczema, food allergy, food intolerance, elimination diet, diagnostic hypoallergenic diet.