Dermatológia pre prax 2/2012

Výskyt psychopatologických čŕt a kvalita života u pacientov s atopickou dermatitídou

PhDr. Linda Turčeková

Atopická dermatitída je bežné dermatologické ochorenie, ktoré zapríčiňuje mnoho problémov v každodennom živote a vedie k znižovaniu psychického zdravia. Mnoho dermatológov zdieľa názor, že psychiatrické ochorenia sú časté u pacientov trpiacich kožným ochorením. Cieľom našej práce bolo zistiť úroveň psychopatologických čŕt u pacientov s atopickou dermatitídou. Vzorku tvorilo 104 pacientov s dermatologickým ochorením a 52 probandov tvorilo kontrolnú skupinu.

Kľúčové slová: psychosomatika, atopická dermatitída, psychopatologické črty, kvalita života.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

The incidence of psychopathological features and quality of life in patients with atopic dermatitis

Atopic dermatitis is a common dermatological condition that causes significant problems in everyday life and leads to reduction of mental health. Many dermatologists share the opinion that psychiatric disorders are frequent among subjects who suffer from skin disease. The aim of our work was to investigate the association between patients with atopic dermatitis and the level of psychopathology. There were 104 patients with the dermatological diagnosis in the sample group and 52 people in the control group.

Keywords: psychosomatic, atopic dermatitis, psychopathology, quality of life.