Dermatológia pre prax 2/2011

Všestranné využitie mometazón furoátu v liečbe kožných ochorení, s dôrazom na letné obdobie

MUDr. Janette Baloghová, PhD., prof. MUDr. Jagienka Jautová, PhD.

Z pohľadu dermatológa sa leto spája so širokou škálou kožných ochorení provokovaných slnečným žiarením. V akútnej fáze týchto ochorení je indikovaná lokálna liečba kortikosteroidmi. Mometazón furoát preukázal vo viacerých štúdiách vysokú efektivitu, dobrú toleranciu a rýchly nástup účinku v širokej škále kožných ochorení.

Kľúčové slová: slnečné žiarenie, mometazón furoát, solárna dermatitída, atopická dermatitída, psoriáza

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Versatile use of mometasone furoate in treatment of skin diseases with emphasis on summer period

From the viewpoint of a dermatologist, the summer brings together a rich variety of skin diseases provoked by sunlight. In the acute phase of these diseases is indicated the topical corticosteroid treatment. Mometasone furoate has demonstrated in several studies its high efficiency, good tolerance and rapid onset of action in a wide range of skin diseases.

Keywords: solar radiation, mometasone furoate, solar dermatitis, atopic dermatitis, psoriasis