Dermatológia pre prax 4/2015

Ustekinumab v terapii psoriatické artritidy

MUDr. Jiří Štolfa, MUDr. Hana Ciferská, Ph.D.

Ustekinumab je monoklonální plně humanizovaná protilátka IgG1κ, která inhibuje funkci interleukinů 12 a 23 prostřednictvím vazby na jejich společnou podjednotku p40. Ustekinumab má schválené indikace středně závažná a závažná psoriáza u dospělých a adolescentů od 12 let a psoriatická artritida u dospělých. Řadou klinických studií byl prokázán jeho efekt na mimokožní manifestace, obzvláště pak na muskuloskeletární systém. Klinické studie PSUMMIT-1 a -2 u pacientů s psoriatickou artritidou prokázaly dobré vlastnosti ustekinumabu k navození rychlé terapeutické odpovědi při dobrém bezpečnostním profilu a umožnily registraci i v této indikaci.

Kľúčové slová: ustekinumab, biologická terapie, psoriáza, psoriatická artritida.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Ustekinumab in treating psoriatic arthritis

Ustekinumab is a fully human IgG1κ monoclonal antibody that inhibits interleukin 12 and 23 functions by binding to their p40 subunit. Ustekinumab is used in treating moderate and severe form of dermal psoriasis; however, a number of clinical studies have shown its effect on extradermal manifestations, particularly on the musculoskeletal system. PSUMMIT-1 and -2 clinical studies in patients with psoriatic arthritis have demonstrated good properties of ustekinumab for inducing a rapid therapeutic response with a good safety profile, and allowed registration for this indication as well.

Keywords: ustekinumab, biological therapy, psoriasis, psoriatic arthritis.