Dermatológia pre prax 2/2012

Urtikária - časť II.: Prehľad jednotlivých typov urtikárií

doc. MUDr. Tibor Danilla, CSc., MUDr. Michaela Petrovajová,

Narastajúce poznanie patomechanizmov urtikárií v posledných desaťročiach zdôrazňuje rôznorodosť jej podtypov. Komplikovaná klasifikácia urtikárií stále nie je jednotná, ale je dôležitá vzhľadom na rozličné diagnostické a terapeutické postupy prispôsobené konkrétnym typom urtikárie a taktiež pri porovnávaní dát z rôznych štúdií. Urtikária má hlboký klinický dopad na kvalitu života pacienta. Účinná terapia a prevencia prejavov je dôležitá u všetkých pacientov, najmä, ak nie je možná eliminácia spúšťacieho faktora, resp. ak nie je identifikovaný. V článku sú podrobne popísané jednotlivé typy urtikárie a ochorenia im podobné.

Kľúčové slová: akútna urtikária, angioedém, anafylaxia, chronická urtikária, fyzikálna urtikária, urtikária vasculitis, hereditárny angioedém.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Urticaria – part II.: Overview of different types of urticaria

In the last few decades an increasing understanding of the pathomechanisms involved in urticaria has highlighted the heterogeneity of different subtypes. Complex nomenclature of urticaria is not uniform, but it is required to choose the correct measures in diagnosis and management. Urticaria has a profound impact on quality of life and performance. Effective treatment is thus required in all cases where avoidance of eliciting factors is not feasible, or if this factor is not identified. Different types of urticaria are discussed in detail in this article and also urticaria-like diseases.

Keywords: acute urticaria, angioedema, anaphylaxis, chronic urticaria, physical urticaria, urticarial vasculitis, hereditary angioedema.