Dermatológia pre prax 3/2016

Udržovací léčba akné

MUDr. Zuzana Nevoralová, Ph.D.

Akné je polymorfní zánětlivá choroba pilosebaceózní jednotky. Klinické projevy se zpravidla opakují roky, a akné se proto dnes považuje za chronické onemocnění. Dnešní strategie léčby zahrnuje indukční fázi následovanou fází udržovací. Udržovací léčba (maintenance therapy) může být definována jako pravidelné užívání vhodného léčebného prostředku k zabezpečení remise akné. Udržovací léčba, zjednodušeně řečeno, zahrnuje léčbu mikrokomeda. Základem terapie jsou tedy komedolytické preparáty, především lokální retinoidy. Jako alternativa retinoidů může být užita kyselina azelaová. Benzoylperoxid je vhodný v kombinaci s lokálními retinoidy zejména při přítomnosti zánětlivých projevů. Nedílnou součástí je doplňková léčba zahrnující především vhodnou lékařskou kosmetiku a zdravou životosprávu včetně zákazu kouření.

Kľúčové slová: akné, udržovací léčba, mikrokomedo, retinoidy, kyselina azelaová, benzoylperoxid

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Maintenance therapy of acne

Acne is a polymorphic inflammatory disease of pilosebaceous glands. Manifestation of acne mostly repeats for years, that is why it is considered a chronic disease. These days’strategy of its treatment includes an active phase followed by a maintenance one. Maintenance therapy is defined as a regular use of appropriate therapeutic agents to ensure that acne remains in remission. Maintenance therapy is, simply speaking, treatment of the microcomedo. The mainstay of therapy represents topical agents with a comedolytic activity, especially retinoids. As an alternative azelaic acid can be used. Benzoyl peroxide is suitable in combination with retinoids especially if inflammatory lesions are present. It is also necessary to provide additive treatment including first of all suitable dermocosmetics and a healthy lifestyle without smoking.

Keywords: acne, maintenance therapy, microcomedo, retinoids,azelaic acid, benzoyl peroxide