Dermatológia pre prax 4/2008

SPECIFICKÉ A NESPECIFICKÉ DERMADROMY VNITŘNÍCH ONEMOCNĚNÍ – ČÁST 2

doc. MUDr. Marie Viktorinová, CSc., doc. MUDr. Dagmar Ditrichová, CSc.

Kožní a slizniční projevy u vnitřních onemocnění – tzv. dermadromy – jsou často patognomické a jejich znalost přispívá k rychlejší diagnostice a zahájení adekvátní léčby. V článku je uveden přehled dermatologických projevů, které jsou nejčastěji asociovány se systémovými chorobami se zaměřením na klinickou praxi. Důraz je kladen na kožní projevy autoimunitních chorob a onkologických onemocnění.

Kľúčové slová: interní choroby, kožní projevy, dermadromy, paraneoplastické dermatózy

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

SPECIFIC AND NON-SPECIFIC DERMADROMES OF INTERNAL DISEASES

The cutaneous and mucous manifestations of internal diseases – so called dermadromes – are often pathognomonic and their knowledge may accelerate final diagnosis and initiation adequate therapy. The article introduces overview of the skin signs most commonly associated with systemic disorders with the focus on the clinical practice. The skin symptoms of autoimmune and oncological diseases are emphasized.

Keywords: internal diseases, skin manifestations, dermadromes, paraneoplastic dermatoses