Dermatológia pre prax 3-4/2007

SOUČASNÉ MOŽNOSTI MINIINVAZIVNÍ CHIRURGIE VARIXŮ

MUDr. Svatopluk Kašpar

Varixy dolních končetin jsou velmi častým onemocněním, které postihuje 20–25 % žen a 10–15 % mužů (9) a s věkem se incidence ještě zvyšuje. Vedle zubního kazu patří k nejčastějším chronickým chorobám lidstva a jsou problémem nejen kosmetickým, ale především zdravotním, sociálním a ekonomickým. Jejich výskyt souvisí se vzpřímeným držením těla člověka a k rizikovým faktorům patří dále genetické a geografické vlivy, pracovní zařazení a životní styl, prodělaná těhotenství a nadváha.

Kľúčové slová: doppler, krosektomie, femorální blok, flebektomie, endovenózní laser

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

ACTUAL POSSIBILITIES OF MINIINVASIVE VARICOSE VEINS SURGERY

Varicose veins of lower extremities are very frequent illness affecting 20–25 % of women and 10–15 % of men and their incidence is raising with age. Varicose veins along with dental flaw belong to the most frequent illnesses of mankind and represent the problem which is not only cosmetic but maily medical, social and economic. Their occurrence is connected with vertical position and risk factors are also genetic and geographical, profession and life style, pregnancies and overweight.

Keywords: doppler, crossectomy, femoral blocking, phlebectomy, endovenous laser