Dermatológia pre prax 3/2011

Solária, fotoprotekce, vitamin D – stále nekončící příběh doc. MUDr. Karel Ettler, CSc. Klinika nemocí kožních a pohlavních FN a LF UK, Hradec Králové

doc. MUDr. Karel Ettler, CSc.

Vitamin D zasahuje do kostního metabolizmu, ale v poslední době se ukazuje i jeho vliv na prevenci rakoviny vnitřních orgánů, onemocnění kardiovaskulárního systému a také na regulaci imunitního systému. Fotosyntéza vitaminu D v pokožce účinkem ultrafialového záření B je přirozeným zdrojem, který je však kontroverzní pro možné nežádoucí účinky UV záření na kůži. Je zde diskutována problematika slunění i fotoprotekce ve vztahu k vitaminu D. Solária rozhodně nejsou vhodným místem k doplnění hladiny vitaminu D. To je možné volbou vhodné stravy nebo medikamentózně.

Kľúčové slová: vitamin D, fotoprotekce, solária

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Sun beds, photoprotection, vitamin D – never ending story

Vitamin D is involved in bone tissue metabolism. Recently it has been suggested to prevent internal organs cancer, cardiovascular diseases and as a regulator of immune system. UV radiation photosynthesis of vitamin D in the epidermis is its natural source. It could be controversial for some adverse events of UV radiation on the skin. Sunbathing and photoprotection regarding vitamin D serum level are discussed here. Sun beds do not be a suitable source for vitamin D supply. The vitamin D supplementation is possible by diet and drug delivery.

Keywords: vitamin D, photoprotection, sun beds