Dermatológia pre prax 4/2010

SAPHO syndrom

MUDr. Lucie Růžičková Jarešová, MUDr. Alena Machovcová, MBA

SAPHO syndrom byl poprvé popsán francouzskou dermatologickou společností v roce 1987 (1). Jedná se o koincidenci kožních a kostněkloubních projevů. Etiologie je neznámá. Nejčastěji se projevuje v období dospívání. K celkové terapii se používají nesteroidní antirevmatika, antiflogistika, retinoidy, antibiotika a kortikosteroidy. Lokálně se aplikují externa dle kožního postižení. Ve sdělení je popisován případ 17letého chlapce. Od roku 2006 byl sledován a léčen pro zhoršení akné s postupným rozvojem kostního a kloubního postižení. Zlepšení nastalo po kombinované celkové terapii kortikosteroidy a retinoidy s následnou transplantací kůže na hrudníku.

Kľúčové slová: SAPHO syndrom, klinické projevy, léčba místní i celková

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

The SAPHO syndrome

The SAPHO syndrome was described for the first time by the French dermatology institute in 1877 (1). It deals with coincidence of the dermatic and bony-arthral signs. The etiology is unknown. It shows symptoms in most cases in the period of adolescence. There are used to the general therapy antharthritic, retinoids, antibiotics and corticosteroid. Locally there are applied external middles in conformity with the dermatic infliction. In the note is described the case of 17 years old boy. He had been monitored since 2006 and after that he has been treated because of the aggravation of acne with the gradual progress of bony and arthral infliction. The improvement came after the general combined therapy by corticosteroids and retinoids and by transplantation of the skin on chest.

Keywords: SAPHO syndrome, clinical manifestations, local and total treatment