Dermatológia pre prax 1/2021

Rúška a koža – nežiaduce účinky a ich prevencia

doc. MUDr. Dušan Buchvald, PhD.

Pandémia COVID-19 priniesla so sebou nové výzvy pre všetkých zdravotníckych pracovníkov vrátane dermatológov. Rôzne dermatózy vznikajú nielen ako súčasť klinického obrazu SARS-CoV-2 infekcie, ale aj v dôsledku dlhodobého kontaktu s prostriedkami osobnej ochrany a nevyhnutnej veľmi častej osobnej hygieny. Kožné komplikácie nosenia rúšok alebo respirátorov môžu byť spôsobené tlakom a trením ochranného prostriedku, porušením epidermálnej bariérovej funkcie a kontaktnými reakciami, ktoré všetky môžu ovplyvniť zdravú kožu alebo zhoršovať priebeh existujúcich dermatóz. Svrbenie kože, jej poškodenie tlakom, kontaktné dermatitídy, tlaková urtikária a exacerbácia akné, atopickej dermatitídy, seboroickej dermatitídy a rozacey patria medzi najčastejšie. Starostlivosť o kožu zohráva dôležitú úlohu v prevencii týchto nežiaducich účinkov.

Kľúčové slová: rúško, koža, nežiaduce účinky, prevencia

Face masks and skin – the side effects and their prevention

The Covid-19 pandemy possess novel challenges for all healthcare workers, including dermatologists. Several skin conditions have emerged, not only as a part of clinical picture of SARS-CoV-2 infection, but also as a result of prolonged contact with personal protective equipment and excessive personal hygiene. Skin complications of wearing face masks may be caused by pressure effect of personal protective equipment, friction, epidermal barrier breakdown, and contact reactions, all of which may affect healthy skin or aggravate an existing skin disease. Itch, pressure injury, contact dermatitis, pressure urticaria, and exacerbation of acne, atopic dermatitis, seborrheic dermatitis and rosacea are most common. Skin care plays an important role in prevention of these side effects.

Keywords: face mask, skin, side effect, prevention