Dermatológia pre prax 1/2022

Rekonštrukcia dolnej mihalnice po chirurgickom odstránení bazocelulárneho karcinómu

MUDr. Martina Vidová Uğurbaş, PhD., MPH, MUDr. Katarína Vozárová, MUDr. Viktor Jabur, MUDr. Vladimír Pastva

Bazocelulárny karcinóm (BCC, bazalióm) je najčastejšie sa vyskytujúci nemelanocytový malígny kožný tumor mihalníc. Viac ako polovica bazocelulárnych karcinómov vzniká na spodnej mihalnici. Incidencia BCC v našej populácii neustále narastá. Cieľom liečby BCC je úplné odstránenie nádoru. Spôsoby rekonštrukcie defektu dolnej mihalnice po predchádzajúcom chirurgickom odstránení nádoru zodpovedajú veľkosti, lokalizácii a charakteru lézie. V závislosti od postihnutia horizontálneho okraja sa na rekonštrukciu defektov dolnej mihalnice používajú rôzne operačné techniky. V článku sú opísané rekonštrukcie dolnej mihalnice pomocou Tenzelovej semicirkulárnej lalokovej plastiky, Mustardova laloková plastika, Hughesova tarzokonjunktiválna laloková plastika a ich modifikácie. Výber správnej rekonštrukčnej techniky je dôležitý pre maximálne zachovanie funkcie a na dosiahnutie čo najlepšieho estetického výsledku.

Kľúčové slová: bazocelulárny karcinóm, tumor dolnej mihalnice, rekonštrukcia dolnej mihalnice, Tenzelov lalok, Mustardov lalok

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Reconstruction of lower eyelide defects after surgery removal procedure for basal cell carcinoma

Basal cell carcinoma (BCC) is the most common non-melanocytic skin malignancy of eyelid. The incidence in our population is constantly growing. The main aim of treatment is to remove the whole tumor, reconstruction methods depend of the size, the location and histological character of the tumor. Depending on the involvement of the horizontal eyelid margin, several techniques have been used for the reconstruction of lower eyelid defects. The article describes reconstructions of the lower eyelid defects using Tenzel semicircular rotation flap, Mustarde cheek flap and Hughes tarsoconjunctival advancement flap and their modifications. The best technique for reconstructing lower eyelid defects following malignant tumor removal procedure is the technique that restore normal anatomy and function with the best possible cosmetic outcome.

Keywords: basal cell carcinoma, lower eyelid tumor, reconstruction of lower eyelide, Tenzel rotation flap, Mustarde flap