Dermatológia pre prax 1/2007

PROBIOTIKA, PREBIOTIKA A ATOPIE

prof. MUDr. Přemysl Frič, DrSc.

Vysoká prevalence atopických chorob v rozvinutých zemích souvisí se změnami kolonizace střeva komenzální mikroflórou a poruchami vývoje slizničního imunitního systému do tolerogenního nezánětlivého stavu. Probiotika a prebiotika mohou tento odchylný vývoj ovlivnit. Představují komplementární terapeutický přístup a zejména jedinou současnou možnost primární prevence u rizikových jedinců.

Kľúčové slová: probotika, prebiotika, střevní mikroflóra, slizniční imunitní systém, atopické choroby.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

PROBIOTIKA, PREBIOTIKA A ATOPIE

Vysoká prevalence atopických chorob v rozvinutých zemích souvisí se změnami kolonizace střeva komenzální mikroflórou a poruchami vývoje slizničního imunitního systému do tolerogenního nezánětlivého stavu. Probiotika a prebiotika mohou tento odchylný vývoj ovlivnit. Představují komplementární terapeutický přístup a zejména jedinou současnou možnost primární prevence u rizikových jedinců.

Keywords: probotika, prebiotika, střevní mikroflóra, slizniční imunitní systém, atopické choroby.