Dermatológia pre prax 4/2008

POHLAVNÍ CHOROBY – III. DÍL

MUDr. Lenka Páralová

Článek úzce navazuje na předchozí Pohlavní choroby I. a II. díl. Pro přehlednost je opět uvedeno stručné rozdělení všech sexuálně přenosných onemocnění. Závěr této trilogie je zaměřen na infekce protozoární, mykotické, parazitární a vybrané bakteriální.

Kľúčové slová: trichomoniasis, candidosis, scabies, pediculosis, vaginosis bacterialis

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

SEXUALLY TRANSMITTED DISEASES – PART III

This article is closely linked to the previous parts I and II of Sexually transmitted diseases. For the sake of clarity, a brief classification of all sexually transmitted diseases is included again. The last part of this trilogy is concerned with protozoan, mycotic, parasitic, and selected bacterial infections.

Keywords: trichomoniasis, candidiasis, scabies, pediculosis, bacterial vaginosis