Dermatológia pre prax 3/2014

Niektoré nové aspekty chronickej urtikárie

doc. MUDr. Dušan Buchvald, PhD.

Nové poznatky o patogenetických mechanizmoch ukazujú rôznorodosť jednotlivých typov urtikárií. Ich jednotná a jednoznačná klasifikácia je významná nielen pre diagnostické a terapeutické rozhodnutia, ale umožní aj porovnanie údajov z rôznych štúdií. Žihľavka závažným spôsobom negatívne ovplyvňuje kvalitu života pacientov, a preto vyžaduje efektívnu liečbu všetkých pacientov, u ktorých nie je možné eliminovať jej vyvolávajúci faktor. V práci sú uvedené niektoré nové aspekty chronickej urtikárie a/alebo angioedému.

Kľúčové slová: urtikária, klasifikácia, klinický skórovací systém, kvalita života, liečba.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Some novel aspects of chronic urticaria

Increasing understanding ofthe pathomechanisms involved in urticaria has highlighted the heterogeneity of different types. Clarity of nomenclature is therefore required not only to choose the correct measures in diagnosis and management, but also to compare data from different studies. Urticaria has a profound impact on quality of life and effective treatment is required in all cases where avoidance of eliciting factors is not feasible. Several new aspects of chronic urticaria and/or angioedema are covered in the text.

Keywords: urticaria, classification, clinical scoring system, quality of life, treatment.