Dermatológia pre prax 3/2010

Nejčastější kožní choroby v dětském věku a jejich léčba

MUDr. Štěpánka Čapková

V ordinacích praktických lékařů pro děti a dorost tvoří děti s dermatózami nejméně 20 % všech pacientů. V posledních desetiletích pozorujeme především nárůst alergických kožních projevů, atopický ekzém postihuje nejméně 5–15 % dětské populace. Atopické dermatitidě často předchází již v prvých týdnech života seboroická dermatitida. Předškolní a školní děti, vzhledem k pobytu v kolektivu a četným sportovním aktivitám, trpí často nejrůznějšími kožními infekcemi, především impetigem. Nejčastější kožní chorobou kojeneckého věku je však překvapivě plenková dermatitida. Autorka proto shrnuje klinické údaje o těchto onemocněních a rozebírá možnosti jejich moderní a bezpečné dermatologické léčby.

Kľúčové slová: plenková dermatitida, atopická dermatitida, seboroická dermatitida, impetigo vulgaris, klinické projevy a léčba

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

The most frequent skin diseases in childhood and their therapy

in offices of primary care pediatricians at least 20 % patients suffer from skin diseases. In last decades we observe an increase in allergic skin manifestations, constitutional dermatitis involves at least 5–15 % of pediatric population. Seborrheic dermatitis precedes frequently constitutional dermatitis already in first weeks of life. Preschool and school children with respect to their social contacts and numerous sport activities suffer by a number of skin infections, mainly impetigo. The most frequent skin disease of babies is surprisingly diaper dermatitis. The author summarizes clinical information about these diseases and discusses options of their modern and safe treatment.

Keywords: diaper dermatitis, constitutional dermatitis, seborrheic dermatitis, impetigo vulgaris, clinical manifestation and treatment