Dermatológia pre prax 4/2012

Myelodysplastický syndróm a kožné zmeny – kazuistika

MUDr. Klára Martinásková, PhD., MUDr. Petra Imlejová

Myelodysplastický syndróm je heterogénna skupina ochorení, pre ktoré je charakteristická diskrepancia medzi bohatou krvotvorbou a periférnou pancytopéniou ako následok neefektívnej hematopoézy s klinickými prejavmi anémie, infekcie, krvácaním do slizníc a kožnými zmenami. Možná je transformácia do akútnej leukémie.

Kľúčové slová: kožné prejavy, myelodysplastický syndróm, akútna leukémia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Myelodysplastic syndrome and skin changes – case report

Myelodysplastic syndrome is a heterogeneous group of conditions, which are characterized by the discrepancy between ample haematopoiesis and and peripheral pancytopenia as a consequence of ineffective haematopoiesis with clinical manifestations of anaemia, infection, bleeding into mucous membranes and skin changes. There is a possibility of the disease transformation into acute leukaemia.

Keywords: cutaneous manifestations, myelodysplastic syndrome, acute leukaemia.