Dermatológia pre prax 2/2016

Možnosti terapie těžkých forem psoriázy

MUDr. Lubomír Drlík

Psoriáza je závažné chronické kožní onemocnění, které významným způsobem negativně ovlivňuje kvalitu života a přináší socioekonomickou zátěž. Psoriáza je sdružena s metabolickými onemocněními, zkracuje průměrný věk dožití pacientů. Včasná a adekvátní léčba může ovlivnit aktuální stav i budoucí osud nemocných. Středně těžká a těžká psoriáza vyžaduje nejen lokální, ale vždy i systémovou léčbu – fototerapii, tradiční celkově podávané léky (methotrexat, retinoidy, cyklosporin) nebo biologickou léčbu.

Kľúčové slová: těžká psoriáza, lokální léčba, fototerapie, systémová léčba

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Severe psoriasis – possibility of therapy

Psoriasis is a serious, chronic skin disease which negatively affects the quality of life of those who suffer from it, as well as potentially posing a socioeconomic burden. Psoriasis is associated with metabolic diseases, as it decreases the life expectancy of patients. Timely and adequate treatment may positively affect not only the patient’s current state but his or her future state. Moderate and severe psoriasis, in all cases, requires not only local but also systemic therapy - phototherapy, conventional systemic medication (methotexat, retinoids, cyclosporine) or biological treatment.

Keywords: severe psoriasis, topical therapy, phototherapy, systemic therapy