Dermatológia pre prax 1/2009

Lymská borelióza – biologie, patogeneze, diagnostika a léčba

Mgr. Michal Křupka, MUDr. Mgr. Milan Raška, Ph.D., prof. MUDr. Evžen Weigl, CSc.

Práce shrnuje základní fakta týkající se patogeneze, diagnostiky, prevence a léčby lymské boreliózy. Toto multisystémové onemocnění je v současnosti nejčastější antropozoonózou na území Evropy a USA. Onemocnění postihuje nejen kůži, ale i nervový systém, pohybový aparát a kardiovaskulární systém. Původcem jsou spirochety z druhové skupiny Borrelia burgdorferi. Ačkoliv znalosti o nemoci za poslední roky zaznamenaly značné pokroky, některé aspekty zůstávají nejasné. Problém vakcinace také dosud nebyl vyřešen.

Kľúčové slová: lymská borelióza, Borrelia burgdorferi, spirochety

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Lyme disease – biology, pathogenesis, diagnostics and treatment

Paper reviews basic facts about pathogenesis, diagnostics, prevention and treatment of Lyme disease. This multisystemic disease is the most frequent zoonosis in Europe and the USA. The disease affects not only skin, but also nervous system, motoric apparatus, and cardiovascular system. Causative agent of the disease are spirochtetes from Borrelia burgdorferi species group. In spite of considerable research progress in recent decades, some features of this disease remain obscure. Similarly, the problem of vaccination is still unresolved.

Keywords: Lyme disease, Borrelia burgdorferi, spirochaetes