Dermatológia pre prax 2/2024

Lokální hyperhidróza – nedostatečně diagnostikovaný problém zatěžující pacienta

MUDr. Petra Trojanová, Ph.D., MBA

Primární hyperhidróza je stav nadměrné místní produkce potu, která nezajišťuje termoregulaci daného člověka. Toto onemocnění dostává pacienta do nepříjemných situací jak v pracovním životě, tak i ve volném čase, a zatěžuje jeho psychiku. Každodenní život takto postižených lidí však může zlepšit hned několik možností léčby. Novou možnost léčby přináší i první topické anticholinergikum s účinnou látkou glykopyrronium ve formě krému.

Kľúčové slová: hyperhidróza, kvalita života, glykopyrronium

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Dermatológia pre prax. Objednať časopis

Local hyperhidrosis – an underdiagnosed problem burdening the patient

Primary hyperhidrosis is a condition of excessive local production of sweat that does not ensure thermoregulation of the given person. This disease puts the patient in unpleasant situations both in his working life and in his free time, and burdens his psyche. However, several treatment options can improve the daily life of such affected people. The first topical anticholinergic with the active ingredient glycopyrronium in the form of a cream brings a new treatment option.

Keywords: hyperhidrosis, quality of life, glycopyrronium