Dermatológia pre prax 1/2014

Léčba žilního bércového vředu

MUDr. Josef Kalný, CSc.

Žilní bércový vřed (ŽBV) je terminálním stadiem chronické žilní insuficience, která významně zhoršuje kvalitu života. Léčba vyžaduje vysoké náklady a vychází ze znalostí patofyziologie a klinického zhodnocení změn povrchních a hlubokých žil dolních končetin. Terapeutické možnosti léčby ŽBV jsou nechirurgické a chirurgické. Nechirurgická léčba: venotonika, lokální léčba vředu (debridement, krytí), kompresivní léčba (autor preferuje zinkoklihové obinadlo Varolast). Chirurgická léčba směřuje k likvidaci refluxu v povrchním žilním systému (crossectomie a stripping VSM/VSP, ligatura perforátorů, endoluminální výkony – laser, radiofrekvvence). K likvidaci refluxů v hlubokém žilním systému přichází v úvahu rekonstrukce chlopní a operační výkony na fascia cruris – paratibiální fasciotomie, fasciektomie, zákroky na vředu – excize, shaving, kožní plastika.

Kľúčové slová: žilní bércový vřed (ŽBV), terapeutické možnosti, léčba nechirurgická, léčba chirurgická, povrchní žilní insuficience, hluboká žilní insuficience.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Therapy of venous leg ulcer

Venous leg ulcer (VLU) is the final stage of chronic venous disease of high incidence, which significantly reduces quality of life and generates huge costs, remains a major public heath issue. Its management is based mainly on his knowledge about pathophysiologie and the levels of clinical evaluation in CVI changes in the superficial and/or deep veins. The therapeutics options in management of venous ulceration are non – surgical and surgical treatments. Non – surgical treatment: venotropic drugs, local treatment (debridement, dressings) compression therapy (author prefers inelastic oxide zinc – bandaging with Varolast). Surgical treatment: by superficial and perforating incompetence saphenous ablation/(crossectomie and stripping VSM/VSP/perforators) or endovenoous surgery (laser, radiofrequency). By deep venous incompetence valve surgery. Operative techniques involving the fascia cruris (paratibibal fasciotomy, fasciectomy). Local ulcer surgery (excision, shave therapy, skin graft).

Keywords: venous leg ulcer (VLU), management, non surgical therapy, compression, surgical therapy, superficial and perforating incompetence, deep venous incompetence.