Dermatológia pre prax 2-3/2013

Kvapavka na Slovensku – analýza prípadov infekcií spôsobených Neisseria gonorrhoeae a prehľad rezistencie v roku 2012

RNDr. Peter Pavlík

Nárast rezistencie Neisseria gonorrhoeae proti antibiotikám významne zužuje možnosti výberu terapie v prvej línii. V literatúre boli publikované varovania, že kvapavka sa môže čoskoro stať neliečiteľnou infekciou. Dôležitá je dôsledná diagnostika a zároveň správne zvolená terapia, aby sa zabránilo zvyšovaniu rezistencie. Práca prináša analýzu pacientov s diagnostikovanou gonokokovou infekciou a prehľad rezistencie v roku 2012.

Kľúčové slová: Neisseria gonorrhoeae, kvapavka, rezistencia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Gonorrhoea in Slovakia – case analysis of infections caused by Neisseria gonorrhoeae and resistance review in 2012

Options for the first line therapy are limited because of increasing antibiotic resistance of Neisseria gonorrhoeae. Warning that gonorrhoea could be soon untreatable infection have been published in the literature. Consistent diagnosis and correctly chosen therapy is necessary for prevention of increasing resistance. The study presents ananalysis of the patients diagnosed with gonococcal infection and a resistance survey held in 2012.

Keywords: Neisseria gonorrhoeae, gonorrhoea, resistance.