Dermatológia pre prax 2/2020

Kožné prejavy lymskej boreliózy – odporúčaný diagnostický a liečebný postup

MUDr. Natália Babincová

Lymská borelióza je komplexná zoonóza prenášaná kliešťami, ktorá ohrozuje zdravie obyvateľstva v mnohých častiach sveta. Aj v krajinách s rozvinutou zdravotníckou infraštruktúrou je to komplexný problém, ktorého riešenie si vyžaduje multidisciplinárny prístup. Toto multisystémové zápalové ochorenie spôsobujú spirochéty z komplexu Borrelia burgdorferi sensu lato. V článku je opísaná etiopatogenéza, diagnostika a terapia tohto ochorenia. Pri popise klinických prejavov sú charakterizované všetky tri štádiá s dôrazom na kožné prejavy, medzi ktoré patria Erythema migrans, Acrodermatitis chronica atrophicans a boréliový lymfocytóm. Podrobne je popísaná antibiotická liečba lymskej boreliózy, ako aj nové prístupy k diagnostike a terapii ochorenia.

Kľúčové slová: lymská choroba, Erythema migrans, Acrodermatitis chronica atrophicans, boréliový lymfocytóm, diagnostika, terapia

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Cutaneous manifestations of Lyme disease – recommended diagnostic and therapeutic procedures

Lyme disease is a complex tick-borne zoonosis that poses an escalating public health threat in several parts of the world, despite sophisticated healthcare infrastructure and decades of effort to address the problem. In the centre of this multidisciplinary issue are the causative spirochetal pathogens belonging to the Borrelia burgdorferi sensu lato complex. The review describes ethiopathogenesis, diagnosis and therapy of this disease. In describing the clinical manifestations, are covered all three stages thereof, with an emphasis on skin manifestations including Erythema migrans, Acrodermatitis chronica atrophicans, and Borrelia lymphocytoma. Antibiotic treatment of Lyme disease is described in details, as well as new approaches to the diagnosis and therapy of the disease.

Keywords: Lyme borreliosis, Erythema migrans, Acrodermatitis chronica atrophicans, Borrelia lymphocytoma, diagnostics, therapy