Dermatológia pre prax 4/2017

Kožné manifestácie chronických nešpecifických črevných zápalov

MUDr. Laura Gombošová, PhD.

Chronické nešpecifické črevné zápaly (inflammatory bowel diseases, IBD) sú imunitne mediované chronické zápalové choroby, ktoré sa prejavujú črevnými (bolesť brucha, hnačky, chudnutie, poruchy trávenia) a mimočrevnými príznakmi. Najčastejšími mimočrevnými príznakmi chronických črevných zápalov sú reumatologické a kožné extraintestinálne manifestácie. Môžu sa vyskytovať až u polovice chorých s IBD. Menej časté sú očné, pečeňové, pľúcne, hematologické prejavy a iné. Kožné manifestácie IBD zahŕňajú nielen extraintestinálne manifestácie, ale aj kožné prejavy IBD v užšom slova zmysle, kožné lézie ako nežiaduci účinok liečby, asociované kožné lézie a nutričné deficity s prejavom na koži. Článok pojednáva o definíciách a rozdelení rôznych kožných lézií vyskytujúcich sa u pacientov s IBD.

Kľúčové slová: chronické črevné zápaly, Crohnova choroba, ulcerózna kolitída, extraintestinálne a kožné manifestácie

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Skin manifestations of inflammatory nonspecific bowel diseases

Inflammatory bowel disease are the immune mediated inflammatory diseases with intestinal (abdomen pain, diarrhoe, weight loss, digestion disturbances) and extraintestinal manifestations. The most often extraintestinal manifestations are: rheumatological and skin manifestations, Up to half patients with IBD have these signs. The less often are ocular, pneumological, haematological and others manifestations. Skin manifestations of IBD involve not only extraintestinal ones, but also skin signs in narrow sense (therapeutic adverse events), associated skin lessions and ntritional deficiency with skin expression. An article is deal with definitions and dividing of other skin lessions occured in patients with IBD.

Keywords: inflammatory bowel diseases, Crohn´s disease, ulcerative colitis, extraintestinal and skin manifestations