Dermatológia pre prax 4/2022

Komplexná liečba rozacey

MUDr. Michaela Slušná, MUDr. Michaela Tóthová, MUDr. Michaela Duchoňová, PhD.

Rozacea je chronické zápalové ochorenie kože, ktoré predstavuje jednu z najčastejších diagnóz tvárových dermatóz. Je charakterizová prítomnosťou centrofaciálneho erytému, tvorbou zápalových ložísk a cievnymi zmenami s epizódami remisií a exacerbácií. Nasledujúci článok prináša prehľad aktuálnej farmakologickej aj nefarmakologickej liečby a ich kombinácií, ako aj nové terapeutické možnosti.

Kľúčové slová: rozacea, lokálna liečba rozacey, celková liečba rozacey, off label, nové terapeutické možnosti

Rosacea treatment

Rosacea is a chronic inflammatory skin disease, one of the most common diagnoses of facial dermatoses. It is characterized by the presence of centrofacial erythema, the formation of inflammatory leasions and vascular changes with episodes of remissions and exacerbations. This article covers farmacological and non-farmacological treatment, as well as recent evidence on treatment combinations. In addition, ongoing studies investigating novel therapeutic interventions will be summarized.

Keywords: rosacea, local treatment, systemic treatment, off label, novel therapeutic interventions