Dermatológia pre prax 2/2009

Klasická a vlhká terapia vredu predkolenia

MUDr. Tomáš Kopal

Ošetrovanie chronického defektu na predkolení je častý problém vyskytujúci sa v ambulantnej praxi dermatológa. Tradičné ošetrovanie predstavuje stále aktuálny, avšak zložitý postup, zaťažený subjektívnymi preferenciami a miestnymi tradíciami. Hlavným rizikom „klasickej„ liečby je možnosť lokálnej a systémovej toxicity prípravkov. Vlhká terapia predstavuje moderný prístup, ktorý vďaka jednoduchosti systému produktov znižuje riziko nesprávneho výberu prípravku. Znalosť generického systému prípravkov vlhkej terapie umožňuje jednoduchú orientáciu pri voľbe konkrétneho produktu.

Kľúčové slová: vredy predkolenia, vlhká terapia, klasická liečba

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Traditional and moist therapy of the lower leg ulcer

Lower leg ulcer treatment is a frequent topic encountered by practical dermatologist. Although the traditional approach is still topical, it is a most complicated treatment modality influenced by personal preferences and geographical customs. Important problems are topical and systemic toxicity. Moist treatment, on the other hand is a novel approach, which through its simplicity lowers the risk of improper treatment. Knowledge of the moist therapy products generic categories enables one to choose properly among douzens of products available.

Keywords: lower leg ulcers, moist therapy, traditional therapy