Dermatológia pre prax 1/2023

Karotenémia a karotenoderma – kazuistický prípad

MUDr. Andrea Kozárová, PhD., MUDr. Marek Kozár, PhD., prof. MUDr. Ingrid Tonhajzerová, PhD.

Úvod: Karotenoderma je žlté sfarbenie kože v dôsledku zvýšených koncentrácií karotenoidov v sére – karotenémia. Obyčajne ide o benígny stav spôsobený nadmerným príjmom karotenoidov v strave, zriedkavo môže byť spojený s inými závažnejšími metabolickými ochoreniami. Prípad: Autori predstavujú prípad 27-ročnej pacientky s 3-ročnou anamnézou pretrvávajúceho žltého sfarbenia dlaní a stupají. Pacientka mala diagnostikovanú obsedantne kompulzívnu poruchu, asi dva roky trpela amenoreou, úbytkom hmotnosti a zvýšenou únavou. Laboratórne parametre mala v norme. Na základe anamnézy – dlhodobého zvýšeného príjmu potravín s vysokým obsahom karotenoidov a typického klinického obrazu sme stanovili diagnózu karotenoderma. Záver: Diagnóza karotenodermy nie je častá, je však dôležité na ňu myslieť, pričom základným diagnostickým kritériom je okrem pomerne typického klinického obrazu podrobné odobratie anamnézy (rodinnej, liekovej a stravovacie návyky pacienta).

Kľúčové slová: karotenoderma, karotenémia, karotenoidy, vitamín A, koža

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Carotenemia and carotenoderma – case report

Background: Carotenoderma is a yellow discoloration of the skin due to increased concentrations of carotenoids in the serum – carotenemia. It is usually a benign condition caused by an excessive intake of carotenoids in the diet, rarely it can be associated with other more serious metabolic diseases. Background: Authors present the case of a 27-year-old female patient with a 3-year history of persistent yellow discoloration of the palms and soles. The patient was diagnosed with obsessive compulsive disorder, she suffered from amenorrhea, weight loss and increased fatigue for about 2 years. Laboratory parameters were normal. Based on the history - long-term increased intake of food with a high content of carotenoids and a typical clinical presentation, it was established a diagnosis - carotenoderma. Conclusion: The diagnosis of carotenoderma is not frequent, but it is important not to forget about it. The basic diagnostic criterion is the typical clinical presentation, family and medication history, and the patient›s eating habits.

Keywords: carotenoderma, carotenemia, carodenoids, vitamin A, skin