Dermatológia pre prax 3/2011

Karcinóm z Merkelových buniek – atypický priebeh

MUDr. Vladimír Bartoš, prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD., MUDr. Juraj Váňa, PhD., MUDr. Boris Babiš, MUDr. Rastislav Johanes

Autori prezentujú kazuistiku zriedkavého kožného Merkelovho karcinómu. Atypická bola klinická manifestácia nádoru aj jeho lokalizácia.

Kľúčové slová: karcinóm z Merkelových buniek

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Merkel cell carcinoma, atypical manifestation

The autors presents a case report a rare dermal Merkel carcinoma. The clinical manifestation and the localisation of the tumor was atypical.

Keywords: Merkel cell carcinoma