Dermatológia pre prax 1/2015

HPV infekcia u adolescenta s diabetes mellitus – kazuistika

MUDr. Martina Part, prof. MUDr. Danka Švecová, PhD.

Anogenitálne HPV infekcie patria medzi najčastejšie sexuálne prenosné infekcie. Ich najčastejším pôvodcom sú nízkorizikové HPV 6 a HPV 11. Najrizikovejšou skupinou sú imunosuprimovaní jedinci. U týchto pacientov dochádza v dôsledku autoimunitných dejov k zmenenej odpovedi organizmu na infekcie. Infekcie sú torpídne, chronické, recidivujú, prípadne i v netypickej lokalizácii. Zriedkavá je HPV infekcia v anogenitálnej oblasti pod obrazom verruca vulgaris, rovnako ako fenomém spontánnej regresie, či spontánne vymiznutie lézií po probatórnej biopsii. Dobre fungujúci imunitný systém pacienta je schopný sa s infekciou vyrovnať sám. Všetkých jedincov s genitoanálnou HPV infekciou treba dôsledne sledovať, aby sa včas zachytilo prípadné malígne zvrhnutie infekcie. Referujeme prípad 16-ročnej pacientky s diabetes mellitus 1. typu, u ktorej došlo k rezorbcii prejavov po probatórnej biopsii bez akejkoľvek lokálnej či celkovej terapie.

Kľúčové slová: HPV, imunosupresia, verruca vulgaris, genitálna infekcia, spontánna regresia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

HPV infection in adolescent with diabetes mellitus – case report

Anogenital HPV infections belong to the most common sexually transmitted infections. The causative agents of anogenital HPV infections are low risk HPV 6 and HPV 11. Patients suffering from autoimmune diseases are at risk for development of HPV infections with unusual signs and atypical course of infection. The immunological status of organism is disturbed due to autoimmune changes; infections are torpid, recurring, with atypical localization. Common warts in anogenital region are very rare. The phenomenon of spontaneous regression and regression after explorative biopsy are not very common. Functional immune system can deal with infection. All individuals with HPV infection should be monitored in case of progression to malignancy. We refer case report of 16-years-old female with diabetes mellitus type 1. All lesions in genital area resolved spontaneously after exploratory biopsy, without any local and systemic therapy.

Keywords: HPV, immunosuppression, common warts, genital infection, spontaneous regression.