Dermatológia pre prax 2/2021

Hidradenitis suppurativa – terapeutická výzva pre dermatológa

MUDr. Karolína Vorčáková, PhD., MUDr. Klaudia Péčová, PhD., Ing. Matúš Madleňák, MUDr. Anna Ballová

Hidradenitis suppurativa je chronické zápalové ochorenie vlasového folikulu s významným vplyvom na kvalitu života pacienta. V práci prezentujeme zásadné oblasti, ktoré by mali byť diskutované s pacientom ešte pred samotným začatím liečby ako evaluácia stupňa závažnosti ochorenia, prehodnotenie familiárnej záťaže pacienta, správnych diagnostických postupov, liečbu bolesti, skríning komorbidít a životného štýlu, medikamentózna liečba. Manažment liečby hidradenitis suppurativa je výzvou pre lekára a často si vyžaduje kombináciu medikamentóznej, adjuvantnej a chirurgickej liečby.

Kľúčové slová: hidradenitis suppurativa, evaluácia ochorenia, komorbidity, medikamentózna liečba, adjuvantná liečba, chirurgická

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Hidradenitis suppurativa – therapeutic challenge for a dermatologist

Hidradenitis suppurativa is chronic inflammatory skin disease affecting hair follicles, with profoundly negative impact on patient quality of life. Our paper presents specific issues which are essential to discuss before medical treatment of hidradenitis suppurativa as evaluation of severity of the disease, family history, comorbidity and lifestyle screening, diagnostic testing and pain management. Clinical management of hidradenitis suppurativa is challenging and consists of medical, adjuvant and surgical approaches, which must often be combined for the best outcomes.

Keywords: hidradenitis suppurativa, evaluation of severity of disease, comorbidity, medical treatment, adjuvant treatment, surgical