Dermatológia pre prax 1/2008

HERPES ZOSTER – AKTUÁLNE POHĽADY NA LIEČBU

prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD., MUDr. Peter Kozub

Herpes zoster patrí medzi relatívne časté vírusové ochorenia v ambulantnej praxi. Môže prebiehať nekomplikovane alebo – najmä u starších pacientov – protrahovane s rozvojom postherpetickej neuralgie. V prípade lokalizácii na tvári hrozí rozvoj jednostrannej keratitídy. Vyhnúť sa uvedeným komplikáciam, respektíve ich čo najviac minimalizovať, možno len včasnou a účinnou liečbou.

Kľúčové slová: herpes zoster, postherpetická neuralgia, herpetická keratitída, aciclovir, brivudin.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

HERPES ZOSTER – ACTUAL INSIGHT INTO THE THERAPY

Herpes zoster belongs to common viral diseases in dermatology. It can run without complications or mainly in elder patients it can develop postherpetic neuralgia. In the case of the localisation on the face, there is a risk of unilateral keratitis. Avoid or minimalize these complications we can only by early and effective therapy.

Keywords: herpes zoster, postherpetic neuralgia, keratitis herpetica, aciclovir, brivudin.