Dermatológia pre prax 2/2008

FYZIKÁLNÍ KOPŘIVKY

doc. MUDr. Marie Viktorinová, CSc.

Fyzikální kopřivky patří mezi dlouhodobé akutně nebo chronicky recidivující kopřivky. Jsou charakterizovány tvorbou pomfů, erytému a svěděním v místě styku kůže s různými fyzikálními podněty. Patogenetický mechanizmus jejich vzniku může být imunologický, nebo neimunologický. V článku je uveden klinický obraz, diagnostika a léčba hlavních typů fyzikálních kopřivek – urticaria factitia a mechanica, chladová, cholinergní, kontaktní tepelná, solární, aquagenní kopřivka a vibrační angioedém.

Kľúčové slová: fyzikální kopřivky, etiopatogeneze, klinický obraz, vyšetření, léčba.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

PHYSICAL URTICARIA

Physical urticaria belongs to longterm acutally or chronically recurrent urticarias. It is characterized by pomfes formations, erythema and itching in contact of skin with various physical stimuli. Pathogenetic mechanism of its cause may be immunologic and nonimmunologic The article describes clinical picture, diagnosis and treatment of principle types of physical urticaria – urticaria factitia and mechanica, cold, cholinergic, contact heat, solar, aquagenic urticaria and vibration angioedema.

Keywords: physical urticaria, etiopathogenesis, clinical picture, examination, treatment.