Dermatológia pre prax 2/2021

Fototoxické dermatózy

MUDr. Martina Hertelová, MUDr. Zuzana Baranová, PhD., doc. MUDr. Dušan Buchvald, PhD.

Fototoxické dermatózy patria medzi neimunologické reakcie, ktoré vznikajú na základe fotosenzitivity, ktorá môže byť indukovaná liekmi alebo chemickými látkami. Môžu postihovať každého jedinca. V článku je zahrnutá etiopatogenéza ochorenia, histologické zmeny

Kľúčové slová: fototoxické dermatózy, fotosenzitivita, Berloque dermatitída, fytofotodermatitída, pseudoporfýria, foto-onycholýza, hyperpigmentácia

Phototoxic dermatoses

Phototoxic dermatoses are non-immunological reactions that arise from photosensitivity that may be induced by drugs or chemicals. They can affect any individual. The article includes the ethiopatogenenis of the disease, histological changes, diagnosis, the most common and rare variants of phototoxic dermatoses are mentioned.

Keywords: phototoxic dermatoses, photosensitivity, Berloque dermatitis, phytophotodermatitis, pseudoporphyria, photo-onycholysis, hyperpigmentation