Dermatológia pre prax 4/2015

Fototerapia vitiliga

MUDr. Zuzana Velická, CSc.

Fototerapia predstavuje významnú súčasť liečby pri mnohých kožných ochoreniach, najmä pri vitiligu. Ide o ochorenie, kde príčina nie je objasnená, preto aj jeho liečba nie je kauzálna. V posledných rokoch vo fototerapii vitiliga dominuje liečba NB-UVB a excimerovým laserom, menej PUVA. Na našej klinike sme za posledných 10 rokov liečili 157 detí s vitiligom, najčastejšou formou fototerapie bolo NB-UVB a balneoPUVA. Repigmentácie na viac ako 50 % postihnutej plochy sa objavili u 40 % pacientov. Fototerapiu deti dobre tolerovali, bez nežiaducich účinkov.

Kľúčové slová: vitiligo, liečba vitiliga, fototerapia, fototerapia vitiliga u detí.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Phototherapy of vitiligo

Phototherapy is an important part of treatment of many skin conditions, particularly of vitiligo. It is a disease where the cause is not yet elucidated, and therefore its treatment is not causal. In recent years, NB-UVB and excimer laser phototherapy, less PUVA, are predominantly used in the treatment of vitiligo. At our clinic we have treated 157 children with vitiligo during the last 10 years, the most common form of phototherapy was NB -UVB and balneoPUVA. Repigmentations in more than 50% of the affected area occurred in 40% of patients. Phototherapy in children was well tolerated, without adverse effects.

Keywords: vitiligo, treatment of vitiligo, phototherapy, phototherapy of vitiligo in children.