Dermatológia pre prax 2/2024

Fotoprotekcia pri kožných chorobách

MUDr. Lucia Vávrová, MUDr. Slavomír Urbanček, PhD.

Vplyv slnečného žiarenia na pokožku je odlišný v závislosti od fototypu kože, fotodermatóz, vlnovej dĺžky a množstva ďalších faktorov, čo zdôrazňuje potrebu individuálneho prístupu k fotoprotekcii. Nevyhnutné je aj prispôsobenie zloženia a textúry ochranného krému. Nadmerné vystavovanie sa slnečným alebo umelým zdrojom ultrafialového (UV) žiarenia má nepriaznivé účinky pre kožu a môže spôsobiť alebo zhoršiť viacero ochorení. Nepriaznivé účinky slnečného žiarenia na ľudskú pokožku sa pripisujú predovšetkým UV žiareniu (100 – 400 nm), konkrétne UVB (290 – 320 nm), UVA2 (320 – 340 nm) a UVA1 (340 – 400 nm). Článok ponúka sumarizáciu odporúčaní typov fotoprotekcie pri kožných chorobách.

Kľúčové slová: fotoprotekcia, fototyp, fotodermatózy, UV žiarenie, koža

Photoprotection in skin diseases

The effects of sunlight on the skin are different depending on the phototype of the skin, photodermatoses, wavelength, and several other factors, which emphasizes the need for an individual approach to photoprotection. It is also necessary to adjust the composition and texture of the protective cream. Excessive exposure to the sun or artificial sources of ultraviolet (UV) radiation has adverse effects on the skin and can cause or worsen several diseases, mainly UVB (290-320 nm), UVA2 (320-340 nm) and UVA1 (340-400 nm). The article offers a summary of recommendations for types of photoprotection for skin diseases.

Keywords: photoprotection, skin phototype, photodermatoses, UV radiation, skin